Współpraca biznesu ze światem nauki w ramach programów unijnych

 

Od lat mówiło się o tym, że na uczelniach rozwijane są różnorodne technologie, które mogłyby mieć doskonałe przełożenie na działalność biznesowe. Ich rozwój był jednak niemożliwy, ponieważ badania nad takimi technologiami wymagały zazwyczaj sporych pieniędzy oraz wsparcia ze strony środowisk biznesowych. To zaś naszym modelu ekonomicznym jest obce – naukowcy boją się biznesu, a przedsiębiorcy środowisk akademickich. Połączenie teorii z praktyką w jedną, synergiczną strategię biznesową możliwe było dopiero wtedy, gdy unijny program Innowacyjna Gospodarka rozpoczął dotację mające na celu zacieśnienie współpracy między tymi dwoma środowiskami. Dzięki tym dotacjom można zaobserwować zbliżenie ludzi nauki do biznesu i wzajemną wymianę doświadczeń, która prowadzi do powstawania naprawdę zaawansowanych technologii w różnych dziedzinach życia. To zaś przekłada się bez wątpienia na poprawę stanu ekonomicznego naszego kraju. Przykład ostatnich lat pokazuje w zdecydowany sposób, że warto kontynuować współpracę nauki z biznesem, bo jej owoce będą cieszyć nas wszystkich.
Czytaj więcej