Programy Operacyjne UE pomocne w rozwoju firmy

 

Akcesja Polski do Unii Europejskiej zmieniła w naszym kraju bardzo wiele. Przyglądając się gospodarczemu i ekonomicznemu rozwojowi naszego kraju, stwierdzić możemy bez żadnych wątpliwości, że odkąd jesteśmy członkiem Unii, gospodarka i przedsiębiorstwa ruszyły z kopyta, podbijając polskie i zagraniczne rynki. Nie było by to jednak możliwe, gdyby nie różnego rodzaju unijne programy operacyjne, których celem jest finansowe wsparcie różnorodnych inicjatyw prowadzonych przez sektor publiczny, jak i prywatny. Dzięki dotacjom, które zostały przyznane w ramach różnych programów – wspierających ochronę środowiska, innowacyjne przedsiębiorstwa, czy też lokalne inicjatywy, gospodarka mogła ruszyć naprzód, a obroty wielu firm wzrosły w znaczący sposób. Można się spodziewać, że kolejny budżet unijny, rozpisany na lata 2014-2020 przyniesie po raz kolejny znaczący skok. Miejmy taką nadzieję, ponieważ dotacje unijne sprawiły bez wątpienia, że nasze firmy rozwijają się w dynamiczny sposób na wielu polach i wpływa to na wzrost gospodarczy naszego kraju.
Czytaj więcej