Prowadzenie księgowości
Właściciele firm zlecają prowadzenie swojej księgowości podmiotom zewnętrznym. Często nie opłaca im się zatrudniać kolejnego pracownika w ramach etatu, ponieważ biuro rachunkowe zapewnia prowadzenie pełnej księgowości.

Pełna księgowość Poznań dotyczy firm, w których limit przychodu w poprzednim roku przekroczył równowartość 2 000 000 euro. Kurs euro obliczany jest według kursu średniego NBP obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października w danym roku.

Pełna księgowość to szczegółowa ewidencja przychodów i rozchodów firmy. Podmioty, które zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości muszą odprowadzać co miesiąc podatek w wysokości 15 lub 19%.

Niezależnie od przychodów pełną księgowość muszą prowadzić również gminy, powiaty, województwa i ich jednostki.

W firmach pełna księgowość Poznań daje całkowity obraz sytuacji finansowej. Pomaga podejmować strategiczne decyzje i planować z dużym wyprzedzeniem. Dzięki pełnej księgowości właściciele firmy mają pełną kontrolę nad jej finansami.

Pełna księgowość musi być prowadzona przez profesjonalne biura lub działy księgowe w firmach. W praktyce niemożliwe jest, aby właściciel przedsiębiorstwa samodzielnie potrafił prowadzić księgowość, ponieważ wymaga to znajomości wielu ciągle zmieniających się przepisów.