Kryzys ekonomiczny a sytuacja na giełdach

 

Kiedy obserwujemy indeksy giełdowe na najbardziej znaczących rynkach świata – w Nowym Jorku, Tokio, czy też Berlinie, możemy dostrzec tam wiele symptomów kryzysowej sytuacji. Jeśli bowiem spojrzymy na statystyki w odniesieniu do kilku ostatnich lat, zauważymy gwałtowny spadek wartości indeksów wszelkiego rodzaju. Dotyczy to zarówno tego prowadzonego wobec największych światowych korporacji, jak i ogólnej wartości akcji, których wymiana prowadzona jest na giełdzie. Recesja doprowadziła do gwałtownego spadku wartości tychże indeksów i pomimo, że obserwujemy czasową hossę, to jest ona składnikiem o wiele większej bessy. Dostrzec to można bardzo szybko: na podstawie porównania punktowej wartości akcji jakiejkolwiek firmy dzisiaj i kilka lat temu. W zdecydowanej większości przypadków, spadek wartości akcji wynosi do kilkudziesięciu procent. Eksperci przewidują, że w kolejnych latach możliwe są dwa scenariusze: albo poprawa sytuacji i wzrost wartości indeksu, albo dalszy kryzys, który pogrąży wiele przedsiębiorstw.
Czytaj więcej