Dotacje na biznes z UE – perspektywy na kolejne lata

 

Fundusze unijne stały się od momentu naszej akcesji do Unii Europejskiej motorem napędowym polskiej gospodarki. Dzięki nim poprawił się zarówno stan finansów publicznych, jak i polskich przedsiębiorców, którzy dzięki pozyskanym funduszom mogą coraz silniej konkurować na międzynarodowym rynku unijnym. Dlatego właśnie polski sektor gospodarki prywatnej z zaciekawieniem, ale i niepokojem patrzy na plany budżetowe UE na kolejne lata – to jest 2014 – 2020. Wszyscy bowiem liczą, że kwoty budżetowe przyznane na różnego rodzaju programy operacyjne, w których uczestniczyły polskie konsorcja przedsiębiorców będą przynajmniej tak samo duże. Perspektywy jednakże, ze względu na kryzys gospodarczy nie są zbyt obiecujący. Pieniądze unijne z pewnością w tych kolejnych pięciu latach pójdą raczej na ratowanie strefy euro, nie zaś na dotacje dla prywatnych przedsiębiorstw. Na ostateczną wersję budżetu unijnego przyjdzie nam jednak z nadzieją czekać aż do końca przyszłego roku. Wtedy okaże się ostatecznie, jak unijne fundusze wpłyną na naszą ekonomię w kolejnych pięciu latach.