Doradcy pomogą Twojej firmie uzyskać dotację z UE

 

Każda firma, która kiedykolwiek ubiegała się unijną dotację celową doskonale wie, że jest to droga przez mękę. Męka ta wynika przede wszystkim z całej sterty formalności, których firma reprezentowana przez właściciela bądź prezesa (w zależności od formy własności firmy) musi dopełnić. Sam arkusz wniosku to około pięćdziesiąt stron. Do wniosku trzeba bowiem dołączyć szczegółowy opis planowanej inwestycji wraz z wstępnym kosztorysem budżetowym, jak i z terminarzem prac. Na tej podstawie unijni specjaliści podejmują decyzję o przyznaniu dotacji. Trudno się jednak dziwić tak szerokiemu zakresowi formalności – w końcu gra toczy się o miliony złotych, a pieniądze pozyskane przez firmę z dotacji mogą znacząco zmienić jej los. Dlatego też co roku chętnych na dotacje nie brakuje i do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości spływa setki wniosków. Jeśli jednak firma ma problem z wypełnieniem dokumentów, może bez problemu uzyskać pomoc w firmie konsultingowej, których wiele powstało na naszym rynku w ramach odpowiedniej koniunktury. Każdy więc, kto tylko chce, może złożyć poprawny i treściwy wniosek o dotację unijną.\