Jak pokazuje doświadczenie ostatnich kilku lat, kiedy to Polacy mieli szansę skorzystać z różnego rodzaju funduszy unijnych, dotacje były przez polskie firmy pozyskiwane na różne cele. I przyznać trzeba, że jeśli stworzyło się dobry biznes plan, wraz z rozpisaniem dobrego budżetu inwestycyjnego, to z uzyskaniem pieniędzy problemów absolutnie nie było. A kwoty były niebagatelne, bo zaczynały się co prawda od kilku tysięcy, ale kończyły się na miliony. Na dotacje unijne miały więc szanse i małe i duże firmy z różnych sektorów oraz gałęzi. A unijne fundusze bez wątpienia są doskonałym impulsem do rozwinięcia przedsiębiorstwa i pchnięcia jego losów na właściwe tory. Dotacje przyznawane są bowiem głównie na rozwój i na prowadzenie różnego rodzaju inwestycji o zróżnicowanym charakterze. Można więc dostać pieniądze na zakup nowych maszyn, które będą bardziej wydajne i przyjazne środowisku, można uzyskać bezzwrotny kredyt inwestycyjny, bądź też pieniądze na promocję firmy na rynkach zagranicznych. Dzięki tym pieniądzom obserwować mogliśmy znaczny wzrost gospodarczy oraz wzmocnienie przedsiębiorczej postawy na polskim rynku.